Pre správne fungovanie webstránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory Cookies.

NOVINKY

arr3Lepšie ceny za kuriérsku službu DPD od 14.2.2020Milí zákazníci, s platnosťou od 14.2.2020 - Deň zaľúbených ♥ - znižujeme naše ceny za kuriérske... arr3TIP: Viac o našom posielaní zásielokS ohľadom na životné prostredie sa ako spoločnosť snažíme využívať dostupné baliace materiály a... arr3Zanechajte nám RECENZIU alebo komentár!Boli ste spokojný s nákupom v našom e-shope https://www.naja-trade.eu/? Splnil dodaný tovar Vaše... arr3Košický LAST MINUTE Nová služba je určená pre všetkých Košičanov, ale aj tích, ktorí sa v Košiciach zdržujú - pracujú,... arr3Starostlivosť o vybrané druhy tovaruNávod na manipuláciu a údržbu strieborných šperkov Aby Vám šperk dlho slúžil, dodržiavajte tieto... arr3Kedy máte dopravu zdarma?Pri objednávke nad 70 EUR a platbe vopred prevodom na účet je poštovné ZDARMA. Pre expresnú službu... arr3Nový letáčikNakupujte na www.naja-trade.eu - Rastieme vďaka Vám! Ďakujeme. ...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

tel: +421 919 441 037
info(a)naja-trade.eu

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ webstránky a e-shopu - predávajúci:

NAJA trade, s.r.o.
Považská 26
040 11 Košice
Slovensko

Kontakt: 0919 441 037

www.naja-trade.eu
E-mail: info@naja-trade.eu

IČO: 51 812 339
DIČ: 2120795358
Nie sme platca DPH.
Zapísaný v OR registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44266/V
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7609000000005147147077
SWIFT: GIBASKBX

Na webových stránkach www.naja-trade.eu prevádzkujeme internetový obchod so spotrebným tovarom nepotravinového charakteru.

Zákazník - kupujúci:

 • Našim zákazníkom (kupujúcim) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.naja-trade.eu.

Objednávka:

 • Po odoslaní objednávky kupujúcim bude o jej prijatí informovaný generovaným emailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku. Na jeho základe sa kupujúci zaväzuje za tovar zaplatiť.
 • Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
 • Ak potvrdenú objednávku kupujúci neuhradí do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky (v prípade platby vopred na účet), alebo odo dňa expedície objednávky (v prípade platby na dobierku), predávajúci má právo objednávku zrušiť, teda odstúpiť od zmluvy z dôvodu jej neuhradenia.
 • Záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na kupujúceho vzťahujú tieto obchodné podmienky.

Ceny:

 • Ceny sú uvedené bez DPH a sú konečné, nakoľko nie sme platcami DPH.
 • Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného (balného, dopravného).
 • Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

Storno objednávky:

 • Zo strany kupujúceho je potrebné pre storno objednávky kontaktovať internetový obchod www.naja-trade.eu telefonicky na čísle 0919 441 037, alebo emailom info@naja-trade.eu. Treba uviesť číslo objednávky, ktorú chce kupujúci stornovať.
 • V prípade storna sa zmluva od počiatku ruší, preto predávajúci vráti kupujúcemu všetky prijaté plnenia (ak už došlo k úhrade objednávky).
 • Stornovať objednávku je možné len do okamihu prevzatia tovaru od prepravcu.

Odstúpenie od zmluvy:

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty).
 • Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená (ak si kupujúci vybral platbu prevodom na účet).
 • V prípade, že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena, bude predávajúci bezodkladne kupujúceho informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe.

Vrátenia tovaru bez udania dôvodu:

 • Kupujúci môže tovar vrátiť späť predávajúcemu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave, s kompletným obalom (ak je to možné), spolu so sprievodným listom – „Odstúpenie od zmluvy“, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátania tovaru.
 • Sprievodný list môže kupujúci napísať sám, alebo môže využiť náš Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý nájdete TU (.pdf).
 • Kupujúci musí uviesť všetky potrebné náležitosti pre vrátenie tovaru, a to: meno a adresa kupujúceho, názov vráteného tovaru, dátum a číslo objednávky, forma vrátenia plnenia a účet, kam má predávajúci vrátiť peňažnú čiastku.
 • Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu. Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pokiaľ tovar nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, kupujúci znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).
 • V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave,  je kupujúcemu z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.
 • Pri vracaní peňazí za vyfaktúrované a zaplatené doručovacie služby (poštovné, kuriér) postupujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a vyhradzujeme si právo preplatiť len sumu najnižšieho možného poštovného, ktoré ste si mohli vybrať (v súčasnosti to je 2,40 EUR vrátane DPH).

Reklamácie a záruka na tovar:

 • Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach www.naja-trade.eu, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho kvalitu a funkčnosť čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí, vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu zaslaním „Reklamačného formulára“ a reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho. Formulár nájdete TU (.pdf).
 • Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky: doručenie reklamačného formulára vrátane doručenia reklamovaného tovaru s príslušenstvom a kópiou dokladu o zaplatení za tovar predávajúcemu poštou (v prípade platby na účet stačí vytlačená kópia prevodu). Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho, ak ten neurčí inak.
 • Predávajúci v deň začatia reklamačného konania vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim – písomne poštou alebo emailom – kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad. V prípade, že z objektívnych príčin nie je možné vybaviť reklamáciu do 30 dní, predávajúci je povinný kupujúceho oboznámiť s danou skutočnosťou.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká ak kupujúci:
  - nepredloží doklad o zaplatení, dodací list (alebo záručný list), tovaru a príslušenstva,
  -
  neoznámi zjavné vady pri prevzatí tovaru,
  -
  uplatní záručnú dobu tovaru,
  -
  mechanicky poškodí tovar,
  -
  používa tovar v podmienkach, ktoré ho zjavne poškodzujú,
  -
  neodborne zaobchádza, obsluhuje, alebo zanedbáva starostlivosť o tovar,
  -
  poškodí tovar nadmerným zaťažovaním, alebo ho používa v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom tovaru.
 • Reklamácia je vybavená nasledujúcimi spôsobmi:
  -
  predávajúci nahradí vadný tovar za iný (rovnaký, alebo obdobný s porovnateľnými technickými parametrami) na základe jeho rozhodnutia,
  -
  predávajúci vystaví dobropis na vadný tovar (vrátenie plnenia, alebo jeho časti),
  -
  zamietnutie reklamácie.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) pri online nakupovaní

 • V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 • Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).
 • ARS sa týka len sporov, kde hodnota prevyšuje 20 EUR. Musia byť neanonymné a musia byť opodstatnené.
 • Kupujúci môže podať podnet / sťažnosť:
  -
  cez online formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ,
  -
  alebo priamo prostredníctvom slovenskej inštitúcie, ktorá spory rieši (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu). Zoznam všetkých subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - http://www.mhsr.sk/ .

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho www.naja-trade.eu v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 • Ak tieto obchodné podmienky priamo nepojednávajú o určitých náležitostiach, kupujúci a predávajúci sa riadia príslušnými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a platným právnym rámcom Slovenskej republiky.

Dohliadajúci orgán

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru.

Aktualizované: 18.9.2019


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV