Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
02.03.2023
Upozornenie: zvýšenie ceny za doručenie cez Slovenskú poštu
Milí zákazníci, z dôvodu zvýšenie cien služieb Slovenskej pošty od 1.3.2023 sme nútený aj my zvýšiť ceny za doručenie na poštu, na adresu aj do Balík... čítať celé
24.07.2022
Zmena ceny služieb Packeta od 1.8.2022
Milí zákazníci, vzhľadom na zvýšenie cien zo strany spoločnosti Packeta sme boli nútený aj my zvýšiť ceny doručovacích služieb tejto spoločnosti v naš... čítať celé
06.06.2022
Príprava na zaokrúhľovanie platieb v hotovosti od 1.7.2022
Vážení zákazníci, s účinnosťou od 1.7.2022 nadobudne na Slovensku platnosť novela Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh drob... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Chcem odoberať NEWSLETTER

Partneri:

FacebookSlovenská pošta
Packeta.skDPD
Heureka.sk
Pricemania.sk – Porovnanie cien

 

Kontaktujte nás:

+421 919 441 037
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ webstránky a e-shopu - predávajúci:

NAJA trade, s.r.o.
Považská 26
040 11 Košice
Slovensko

Kontakt: 0919 441 037

www.naja-trade.eu
E-mail: info@naja-trade.eu

IČO: 51 812 339
DIČ: 2120795358
Nie sme platca DPH.
Zapísaný v OR registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44266/V
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7609000000005147147077
SWIFT: GIBASKBX

Na webových stránkach www.naja-trade.eu prevádzkujeme internetový obchod so spotrebným tovarom nepotravinového charakteru.

Zákazník - kupujúci:

 • Našim zákazníkom (kupujúcim) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.naja-trade.eu.

Objednávka:

 • Po odoslaní objednávky kupujúcim bude o jej prijatí informovaný generovaným emailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku. Na jeho základe sa kupujúci zaväzuje za tovar zaplatiť.
 • Ak potvrdenú objednávku kupujúci neuhradí do 14 dníodo dňa potvrdenia objednávky (v prípade platby vopred na účet), alebo odo dňa expedície objednávky (v prípade platby na dobierku), predávajúci má právo objednávku zrušiť, teda odstúpiť od zmluvy z dôvodu jej neuhradenia.
 • Záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vznikákúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na kupujúceho vzťahujú tieto obchodné podmienky.

Ceny:

 • Ceny sú uvedené bez DPH a sú konečné, nakoľko nie sme platcami DPH.
 • Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného (balného, dopravného). S celkovou cenou je vždy kupujúci oboznámený už v objednávke. Fakúru zasielame spolu s tovarom.
 • Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Storno objednávky:

 • Zo strany kupujúceho je potrebné pre storno objednávky kontaktovať internetový obchod www.naja-trade.eutelefonicky na čísle 0919 441 037, alebo emailominfo@naja-trade.eu. Treba uviesť číslo objednávky, ktorú chce kupujúci stornovať.
 • V prípade storna sa zmluva od počiatku ruší, preto predávajúci vráti kupujúcemu všetky prijaté plnenia (ak už došlo k úhrade objednávky).
 • Stornovať objednávku je možné len do okamihu prevzatia tovaru od prepravcu.

Odstúpenie od zmluvy:

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená (ak si kupujúci vybral platbu vopred prevodom na účet).
 • V prípade, že ponúkaný tovar je nedostupný v dôsledku chybného spracovania objednávky informačným systémom, bude predávajúci bezodkladne kupujúceho informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe. Kupujúci má právo v tomto prípade odstúpiť od zmluvy (písomne listom, e-mailom, alebo telefonicky).
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, alebo oznámené e-mailom, alebo telefonicky. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli; a to do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 • V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (§ 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z. z.), predmetom ktorej je:
  - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  - predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  - vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Vrátenia tovaru bez udania dôvodu:

 • Kupujúci môže tovar vrátiť späť predávajúcemu do 14 dní od prevzatia zásielky, v neopotrebovanom stave (tovar môžete odskúšať, otestovať jeho kvalitu a funkčnosť), s príslušenstvom, s kompletným obalom (ak je to možné), spolu so sprievodným listom – „Odstúpenie od zmluvy“, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 
 • Sprievodný list môže kupujúci napísať sám, alebo môže využiť náš Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý nájdete TU (.pdf).
 • Kupujúci by mal uviesť všetky potrebné náležitosti pre vrátenie tovaru, a to: meno a adresa kupujúceho, názov vráteného tovaru, dátum a číslo objednávky, forma vrátenia plnenia a účet (adresu pre peňažnú poukážku), kam má predávajúci vrátiť peňažnú čiastku.
 • Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú sumu kupujúcemu. Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.
 • Tovar odporúčame posielať doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri vracaní peňazí za vyfaktúrované a zaplatené doručovacie služby (poštovné, kuriér) postupujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a vyhradzujeme si právo preplatiť len sumu najnižšieho možného poštovného, ktoré ste si mohli vybrať (v súčasnosti to je 2,40 EUR vrátane DPH - zmena od 1.4.2022 je to 2,70 EUR vrátane DPH).

Reklamácie a záruka na tovar:

 • Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach www.naja-trade.eu, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho kvalitu a funkčnosť čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí, vrátane úplnosti dodávky. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Ak tovar vykazuje vady v záručnej dobe, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu viacerými spôsobmi:
  • zaslaním „Reklamačného formulára“ a reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho - Formulár nájdete TU (.pdf)
  • zaslaním „Reklamačného formulára“ na e-mailovú adresu predávajúceho a reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho - Formulár nájdete TU (.pdf)
  • zaslaním reklamačného listu, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti (meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, reklamovaný tovar, dôvod reklamácie, dátum objednania alebo číslo objednávky, spôsob vrátenia peňažných prostriedkov vrátane IBAN alebo údajov pre vrátenie peňažnou poukážkou) na e-mailovú adresu alebo na poštovú adresu predávajúceho, a zaslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho,
  • telefonicky a následne zaslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.
 • Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky: doručenie reklamačného formulára (reklamačného listu, telefonicky) vrátane doručenia reklamovaného tovaru s príslušenstvom. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame zaslať aj kópiu dokladu o zaplatení za tovar predávajúcemu poštou, v prípade platby na účet vytlačenú kópia prevodu. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho, ak ten neurčí inak.
 • Predávajúci v deň začatia reklamačného konania vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim – písomne poštou alebo emailom – kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad (ktorý mu doručí poštou, alebo emailom).
 • Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Reklamácia v záručnej dobe tovaru je vybavená nasledujúcimi spôsobmi:
  -
  predávajúci nahradí vadný tovar za iný (rovnaký, alebo obdobný s porovnateľnými technickými parametrami) na základe rozhodnutia kupujúceho,
  -
  predávajúci vystaví dobropis na vadný tovar a vráti prijaté plnenie kupujúcemu,
  -
  vybavenie reklamácie zamietnutím.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 • K vybaveniu reklamácie zamietnutím môže dôjsť v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri: porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú; používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.
 • Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) pri online nakupovaní

 • V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 • Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).
 • ARS sa týka len sporov, kde hodnota prevyšuje 20 EUR. Musia byť neanonymné a musia byť opodstatnené.
 • Kupujúci môže podať podnet / sťažnosť:
  -
  cez online formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ,
  -
  alebo priamo prostredníctvom slovenskej inštitúcie, ktorá spory rieši (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu). Zoznam všetkých subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - http://www.mhsr.sk/ .

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho www.naja-trade.eu v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 • Ak tieto obchodné podmienky priamo nepojednávajú o určitých náležitostiach, kupujúci a predávajúci sa riadia príslušnými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a platným právnym rámcom Slovenskej republiky.

Dohliadajúci orgán

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru.

Aktualizované: 30.3.2022

Ochrana osobných údajov / © 2018-2023 NAJA trade, s.r.o.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk